De nya föreskrifterna om förebyggande av och behandling vid undernäring börjar gälla redan vid årsskiftet.

– För lite eller fel mat kan få lika förödande konsekvenser som fel läkemedel för någon som är sjuk eller gammal. Med tydliga rutiner för att förebygga, upptäcka och behandla undernäring kan både onödigt lidande och dödsfall undvikas, säger Katrin Westlund, jurist på Socialstyrelsen.

Som ett komplement till de nya föreskrifterna har Socialstyrelsen sedan tidigare tagit fram en vägledning med rubriken Näring för god vård och omsorg (se länk till höger).