Men det var inte i alla landsting som sjukvårdspartier lyckades så bra. I Skåne, Västra Götaland och Västmanland lyckades de inte ta sig över spärren och blir utan mandat.

Av de åtta sjukvårdspartierna runt om i landet är det fem som fått mandat i landstingen.

I Södermanland fick det nybildade Vård för pengarna 11,5 procent och får åtta mandat i landstingsfullmäktige. Men även i de fyra landsting där Sjukvårdspartier funnits med ett tag gick de framåt:

  • Norrbotten: 19 mandat (+6)
  • Dalarna: 4 mandat (+1)
  • Gävleborg: 6 mandat (+2)
  • Värmland: 5 mandat (+/-0)

I Norrbotten speglar Sjukvårdspartiet ett starkt missnöje med den sittande Socialdemokratiska majoriteten där (S) tappade sex mandat. Sjukvårdspartiet är nu näst största parti efter Socialdemokraterna.

Siffrorna är än så länge preliminära eftersom resultaten inte är sluträknade och fastställda.