Folkhälsomyndigheten och Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge har tillsammans med forskare i Tromsö utrett utbrottets ursprung med en molekylärbiologisk teknik.

Den slutsats man drar i en nu publicerad vetenskaplig artikel är att det handlade om en i vården vanlig och från början vankomycinkänslig enterokockstam som fick genetiska egenskaper som gjorde stammen resistent mot vancomycin. Detta visar att resistenta bakterier i Sverige inte alltid är importerade.

Vankomycinresistenta enterokocker, VRE, har blivit allt vanligare och är ett stort problem i sjukvården. Under första halvåret i år rapporterades 305 VRE-fall, motsvarande period förra året var det bara 79. Merparten av årets fall har anmälts i Gävleborg, som hittills rapporterat över 200 fall.