Tidningen har gjort en väljarundersökning bland 1 000 Linköpingsbor och frågat dem vad landstinget bör prioritera under de närmaste åren.

  • 37,5 procent svarade höjda löner för sjuksköterskor och barnmorskor.
  • 25,4 procent svarade korta vårdköerna.
  • 14,9 procent svarade bättre vård för psykiskt sjuka.
  • 14,9 procent svarade ökad tillgänglighet på vårdcentralerna.
  • 1,7 procent svarade annat.

En stor majoritet ansåg alltså att högre lön är det viktigaste för landstinget att satsa på.

– Jag blev förvånad, men samtidigt glad, när jag såg hur folk hade svarat, säger Helena Eriksson, ordförande för Vårdförbundets avdelning Östergötland.

Varför svarar folk så här, tror du?

– Kanske är det så att när de träffar oss i sjukvården tycker de att vi gör ett bra jobb och är värda mer. Det visar också att våra argument och vår kamp för högre löner har nått ut bland allmänheten.

Hur tror du att politikerna tolkar det här?

– Jag hoppas förstås att de lyssnar på sina väljare och förstår att det måste bli en förändring om vi ska klara vården. De måste också prioritera arbetsmiljö och specialistutbildning om de ska få tillräckligt med sjuksköterskor, säger Helena Eriksson.