De hänvisar till den turbulens som rått inom den skånska ambulanssjukvården på senare år.

För två år sen gick ambulansföretaget Sirius Humanum i konkurs, vilket tog alla på sängen. För att förhindra att ett liknande krisläge uppstår igen vill Socialdemokraterna bygga upp en förmåga att hantera eventuella framtida konkurser.

Först i januari 2018 kan regionen ta tillbaka driften helt, i och med att avtalen med entreprenörerna löper ut.

Enligt Socialdemokraterna har sommarens problem med inställda turer och hård belastning på personalen varit värst i den privat drivna ambulanssjukvården, medan det distrikt som drivs av regionen inte varit så utsatt.

Socialdemokraterna lovar också att köpa in fler ambulansfordon, anställa mer personal och förbättra arbetsvillkoren.