På Sahlgrenska universitetssjukhusets strokeenhet finns sedan 2010 en teammodell för understödd hemgång. Strokesjuksköterskan Mare Teinlum-Kruse har varit drivande i att utveckla modellen som bygger på ett teamarbete mellan professioner, patienter och närstående.

Hon gör hembesök och svarar på alla frågor som patienter och anhöriga kan ha.

– De vanligaste frågorna från patienten handlar om rädslan för att det ska hända igen och om personlighetsförändringar som att de är lättirriterade och lättrörda kommer att bestå. De handlar också om vad de kan göra och inte göra: om de kan motionera, ha sex, äta som vanligt, flyga, dricka vin. Listan är lång, säger hon.

Tidsvinst i längden

Det kan ta tid att svara på alla frågor, men teamet på strokeenheten – som förutom strokesjuksköterskan består av fysioterapeut och arbetsterapeut – har lärt sig att det tar längre tid att inte besvara dem.

Utvärderingar av den understödda hemgången visar att patienterna upplever en trygghet i att sjukvården följer med dem hem.

– Det är inte alltid patienter kan samla sig och ställa alla sina frågor på sjukhuset. Den möjlighet vi ger att svara på frågor och förmedla kunskap gör att patienterna känner sig mer trygga, säger Mare Teinlum-Kruse.

Efter fyra veckor med understödd hemgång görs en slutlig utvärdering och bedömning av patientens fortsatta behov av vård, stöd och rehabilitering. Det görs tillsammans med patient och anhörig. 60 till 70 procent behöver någon form av vårdkontakt, och den kontakten hjälper teamet till med att förmedla.

Titel: Understödd hemgång, stroke

Ur juryns motivering: Arbetsmodellen redovisar hur ett multidisciplinärt samarbete där olika kunskaper kompletterar varandra verkar i förmån för patienternas bästa. Rehabiliteringen sker personcentrerat utifrån patientens formulerade mål och anhöriga involveras. Modellen har integrerats i verksamheten samt är spridd till andra stroke-enheter.