Det visar en studie som gjorts på sjuksköterskor, läkare och andra vårdanställda på en intensivvårdsenhet på universitetssjukhuset i Iowa, USA.

Dygnet runt under tio dagar mätte forskarna med hjälpt av ett specialbyggt mätsystem hur ofta personalen tvättade händerna i samband med att de gick in till respektive var klar med en patient.

Resultatet visar att ju fler kolleger som kunde iaktta den enskilda sjuksköterskan eller läkaren desto större var sannolikheten att hen tvättade sina händer.

När ingen annan fanns i närheten var följsamheten sämre.