"Att engagera sig i utvecklingen av omvårdnadens kvalitet är ett personligt ansvar för sjuksköterskan".

Så inleds den strategi för kvalitetsutveckling inom omvårdnad som Svensk sjuksköterskeförening nu har tagit fram. Dokumentet Strategi för kvalitetsutveckling inom omvårdnad kommer att lanseras vid Patientsäkerhetskonferensen som hålls den här veckan i Stockholm.

Konferensen har i år temat "Patientens säkra väg genom vården" och kommer att ha seminarier och diskussioner om var de största patientsäkerhetsriskerna finns, vilka möjligheter som finns att göra bättre och hur man arbetar på alla nivåer inom organisationer.

Konferensen är ett samarbete mellan arbetsgivarorganisationer, yrkesorganisationer, fackförbund samt branschorganisationer inom hälso- och sjukvård och omsorg.