Förra höstterminen hade 5 235 sjuksköterskor en specialistutbildning som sitt förstahandsval. I år har antalet minskat till 5 027. Den negativa söktrenden har pågått under många år, vilket gjort det allt svårare för vården att få tag på sjuksköterskor med rätt kompetens.

Många tycker att den löneförhöjning de får efter utbildningen är allt för låg i förhållande till vad det kostat i form av lönebortfall och energi att gå utbildningen. Ofta får de inte heller mer avancerade uppgifter när de kommer tillbaka till sin arbetsplats efter examen utan får fortsätta med i princip samma jobb som innan de gick utbildningen.

Fler vill bli sjuksköterska

Däremot vill allt fler gå grundutbildningen till sjuksköterska, trots rapporter om en tuffare arbetsmiljö och högljudda protester mot allt för låga löner inom yrket.

Antalet förstahandssökande till sjuksköterskeprogrammen har ökat från 10 180 förra hösten till 10 830 i år. Räknar man dessutom in alla som kan tänka sig att läsa till sjuksköterska men som inte valt det i första hand handlar det om 20 438 personer.

På högskolan i Halmstad är sjuksköterskeprogrammet det mest populära av alla de utbildningar som skolan erbjuder.

Fler vill bli barnmorska och röntgensjuksköterska

Antalet sjuksköterskor som sökt till barnmorskeprogrammen i första hand har ökat från 672 förra hösten till 709 i år.

Söktrycket till programmen för röntgensjuksköterskor har även det ökat, från 550 sökande hösten 2014 till 606 i år.