– Jag kan ju inte med säkerhet säga att det blir så, men med allt fler sökande ökar betygskraven vilket rimligen borde leda till att fler orkar hela vägen fram till examen, säger Anne Berndt, förbundsombudsman på Vårdförbundet och speciellt inriktad på frågor som rör biomedicinska analytiker.

När ansökningstiden nu gått ut till höstens högskole- och universitetsprogram står det klart att antalet förstahandssökande till landets biomedicinska analytikerprogram ökat från 835 stycken förra året till 906 i år.

Tredje året i rad

Det kan låta lite, men då ska man ha med i beräkningarna att det är tredje året i rad som antal sökande ökar.

Vårdfokus granskning förra året visade att många hoppar av  biomedicinska analytikerutbildningarna. En av anledningarna är att studenterna inte haft de grundförutsättningar som krävs för att klara programmet.

Men ju fler som söker desto större blir betygskraven på de som tas in.

– Jag ser positivt på det här och det visar att de senaste årens kommunikation från Vårdförbundets sida om vårdens behov av biomedicinska analytiker och olika lärosätens kampanjer och mer riktade aktiviteter för att öka intresset för utbildningen tycks spela roll, säger Anne Berndt.