De studier som hittills gjorts är för små och av för låg kvalitet, visar en rapport som Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, släpper i dag. Det är den första som gjorts när det gäller obduktion med bilddiagnostik.

Skulle ge bättre återkoppling till vården

Antalet kliniska obduktioner har under lång tid minskat. Om man kunde vara säker på att bilddiagnostik ger tillförlitliga resultat skulle det kunna bidra till bättre och säkrare statistik om orsaker till att människor dör. Även återkopplingen till hälso- och sjukvården skulle kunna förbättras.

Det anser rapportförfattarna som efterlyser bättre och större studier som helst omfattar flera kliniker. Med de studier som hittills gjorts går det inte att avgöra vilka diagnoser som man säkert kan bekräfta med bilddiagnostik på avlidna, konstaterar de.

Skulle uppskattas av anhöriga

Förutom att det skulle vara till gagn för sjukvården skulle säkert många anhöriga tycka att det vore skönt att veta att man inte behöver göra ingrepp i den avlidnas kropp för att ta reda på dödsorsaken.

I dag använder vissa sjukhus bilddiagnostik vid klinisk obduktion av foster och avlidna spädbarn. Men annars är klinisk obduktion med bilddiagnostik ovanligt i Sverige.

Inom rättsmedicin används bilddiagnostik i vissa fall som komplement, exempelvis för att lokalisera frakturer eller kulor från skjutvapen.