Vårdförbundet kan göra en markering till på sin AST-karta. Det är den andra kommunen i landet som inför modellen – den första var Heby.

Vårdförbundets ordförande för avdelningen i Blekinge, Gunilla Månsson, är glad. I höst utlyser landstinget i Blekinge sina fem första AST-tjänster och snart följer alltså en av kommunerna efter.

Bra teamarbete

– Vi har haft ett bra teamarbete inom förbundet och en bra dialog och samverkan med arbetsgivaren och det har gett resultat. Vi har dessutom påbörjat samtal om AST i flera kommuner. Fungerar det här bra hoppas jag att fler följer efter, säger hon.

Landstingets utbildningstjänster kommer att finnas inom akutvård och primärvård och ha inriktning mot äldre. Den inriktningen har även Karlskrona kommun valt. Gunilla Månsson tror att det är bra att arbetsgivaren höjer sjuksköterskors kompetens i äldrevård.

– Det är bra att kommunen bygger vidare på den röda tråden och att kompetensen kring äldre höjs även där. Och det ska bli spännande att se vilken skillnad det gör för medborgarna i Blekinge. Det här handlar om att utveckla kvalitet långsiktigt, säger hon.

Följer upp hur det går

Vårdförbundet i Blekinge kommer noggrant att följa hur det går för de sjuksköterskor som får AST-tjänster.

– Det här är tjänster som inte funnits tidigare och vi vill vara säkra på att sjuksköterskorna ges rätt förutsättningar. Vi hoppas också att de efter sin utbildning ska kunna förmedla kunskap både till oss och till lärosätena om vad som varit bra och vad som varit dåligt, säger Gunilla Månsson.