Sjuksköterskebristen är ett allvarligt problem för vården under hela året. Under sommaren är läget ännu mer akut. Arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting behöver 38 000 nya sjuksköterskor de närmaste tio åren och nu skriver tidningen Dagens samhälle att Riksrevisionen granskar kompetensbristen i vården.

Sveriges radio har kartlagt hur landstingen höjer lönerna för fast anställd personal för att få dem att jobba över sommaren. I Blekinge erbjuds allmänutbildades sjuksköterskor upp till nästan 20 000 kronor i veckan och specialistutbildade nära 23 000 kronor om de hoppar in och jobbar extra under om sommaren. I Värmland får de 10 000. 

Katastrofalt erbjudande

I Aftonbladet är en av Vårdförbundets förtroendevalda sjuksköterskor kritisk till arbetsgivarens lösning på bemanningskrisen. Bättre med generella lönesatsningar än med sommarbonusar, anser hon. En högre grundlön skulle kunna öka rekryteringsmöjligheterna.

Hon kallar det till och med ett katastrofalt erbjudande.

– Enligt avtalet för du endast vara frånvarande fyra dagar under hela sommarperioden, oavsett orsak. Annars börjar de plocka från bonusen för ytterligare frånvarande dag, säger sjuksköterskan Henrietta Olestad till tidningen.

Allvarligare än någonsin

Vårdförbundets ordförande, Sineva Ribeiro, är orolig. I Sveriges Radios Ekot säger hon att hon aldrig varit med om en så allvarlig sjuksköterskebrist. Den bild hon har fått av regioner och landsting är att fler vårdplatser än under Vårdförbundets strejk är stängda. Då klassades det som samhällsfarligt.

Sineva Ribeiro kallar bonusarna för panikåtgärder, och ser högre löner och bättre arbetsvillkor som den enda möjligheten att behålla och rekrytera sjuksköterskor.

– Man måste jobba mer långsiktigt och göra en kompetensförsörjningsplan, säger hon till Ekot.