Inom vården görs allt fler öppna jämförelser mellan sjukhus, landsting och regioner, vilket bland annat görs för att höja kvaliteten på vården. Ingen vill vara sämst.

Men inom laboratoriemedicinen saknas hittills öppna jämförelser.

Equalis AB, som ägs gemensamt av Sveriges kommuner och landsting, Svenska Läkaresällskapet och Institutet för bimoedicinsk laboratorievetenskap, IBL, gör regelbundna kontroller av de laboratorier som är kvalitetssäkrade genom ackreditering av Swedac, vilket de flesta sjukhuslaboratorierna är.

Men resultaten presenteras bara i form av en samlad bild, utöver att det egna laboratoriet får se sina resultat.

I en debattartikel i Läkartidningen föreslår nu Michel Silvestri, legitimerad biomedicinsk analytiker, tidigare ordförande i biomedicinska analytikernas yrkesorganisation IBL och numera oppositionslandstingsråd för Miljöpartiet i Stockholms läns landsting, att varje labb öppet borde presenterar de egna resultaten från externa kvalitetskontroller. Debattartikeln är skriven tillsammans med partikollegan Susanne Nordling.

De är övertygade om att det inte bara skulle öka kvaliteten på laboratorierna utan också i förlängningen bidra till ökad patientsäkerhet.