– Vi såg att det fanns en grupp människor som inte hade tillgång till den vård och rådgivning de behöver. Alla har rätt till sexuell och reproduktiv hälsa, oavsett ekonomisk ställning och var i världen man lever, säger RFSU:s generalsekreterare Maria Andersson i ett pressmeddelande.

Sedan ett par månader samarbetar RFSU-kliniken i Stockholm med organisationen Läkare i världen för att migranter utan europeisk sjukvårdsförsäkring ska komma till mottagningen. Många av dem varken talar eller läser svenska och känner inte till vart de ska vända sig vid behov av testning eller rådgivning.

Egna tider

På RFSU-kliniken har barnmorskorna vikt några tider i veckan speciellt för den här gruppen då de kan testa sig för sexuellt överförbara sjukdomar och  få behandling för exempelvis klamydia.

Genom att besöken är tidsbokade kan de använda sig av telefontolk till skillnad från drop in-mottagningen, dit de också kan komma.

Barnmorskorna ger också preventivmedelsrådgivning. Pessar och kopparspiral kan förskrivas kostnadsfritt, medan patienterna får betala för övriga preventivmedel.

Tar hjälp av volontärmottagning

Som Vårdfokus tidigare berättat driver Läkare i världen en mottagning  med volontärarbetande läkare och sjuksköterskor som hjälper EU-migranter som saknar europeisk sjukförsäkring med enklare åkommor och receptförskrivning . De lotsar även patienterna rätt i det svenska sjukvårdsystemet tack vare ett nätverk av kontakter, vilket nu utökats ytterligare.

Majoriteten av de som hänvisas från Läkare i världens mottagning är romer från Rumänien som vistas i Sverige en kortare tid.