Enligt tidningen Telekom i dag inledde Apple och IBM förra sommaren ett partnerskap för att gemensamt ta fram en rad olika appar till mobiltelefoner och läsplattor. I december släpptes de tio första.  Nu är ytterligare tio på gång, varav fyra ska underlätta jobbet för bland annat sjuksköterskor:

  • Appen Hospital RN är tänkt att användas för att ersätta sjuksköterskors personsökare och telefoner med en Iphone-app som ger snabb tillgång till patienternas journaler. Appen kan identifiera patienter och visa meddelanden, inklusive statusuppdateringar på sjukhusutrustning som är offline, backuper på labbet och förfrågningar från patienterna.
  • Hospital Lead är en app för Ipad som är tänkt att användas av sjuksköterskor som styr en sjukhusavdelning. Den ska hjälpa dem att bättre hantera arbetsbördan på avdelningen genom att kombinera information från flera databaser i en och samma instrumentpanel.
  • En annan app ska hjälpa sjuksköterskor att hålla koll på patientens olika behov, undersökningar, labbstatus och annan information som krävs för patientens vård.
  • De har också utvecklat en app för sjuksköterskor som vårdar patienter utanför sjukhuset. Den gör att de via distans kan hämta eller ladda upp text, video och bilder till eller från en patients journal.

Många andra företag på g

Men det är inte de enda företagen som just nu utvecklar olika mobila program för sjukvården och äldreomsorgen. Det gör även Sony Ericsson och Telia.

Därutöver finns det en rad småföretag som startat för att ta fram appar för vården. Bara i Skåne finns det enligt Sveriges Radio ett 30-tal så kallade startuppbolag som utvecklar allt från smarta elkontakter som kan styras på distans via en app i mobilen till mer avancerade system som kan övervaka patienter med kroniska sjukdomar som kronisk obstruktiv lungsjukdom, kol, och diabetes.

Vårdteknik ska ge nya jobb

I mars varslades drygt 3 000 anställda i den svenska telekomindustrin. Många av dem arbetar på Sony Mobile i Lund. Nu finns stora förväntningar på att en del av dessa personer kommer att starta bolag som satsar på produkter och tjänster som kan komma till nytta inom vården.

Jonas Ranstad, regiondirektör i Skåne, säger till Sydsvenskan att han tror att ett par hundra personer av dem som varslats i Lund inom rimlig tid kommer att få sysselsättningar inom just det här området.