Många av it-systemen i vården är utvecklade av systemvetare utan att användarna fått vara med i utvecklingen. Sjukvårdspersonalen upplever dem därför ofta som allt för krångliga.

Inom Malmös hemsjukvård i stadsområdet söder i Fosie har man gjort tvärtom. Ledningen inom vård och omsorg tror starkt på innovationer och e-hälsa. Ett antal sjuksköterskor fick därför varsin läsplatta för att sedan tillsammans fundera över hur de skulle kunna utnyttja dem på bästa sätt.

Förbereder patienterna med videoklipp

Bland det första de gjorde var att ladda ner Vårdhandbokens app med nationella riktlinjer för sjuksköterskor. Hemma hos en patient som ska på en undersökning eller få en kateter insatt eller få narkos, kan de med hjälp av videoklipp ur Vårdhandboken visa patienten hur det går till.

– Det har lett till en ökad trygghet för patienterna. Efter att de fått se filmen och kunnat diskutera den med sjuksköterskan känner de sig bättre förberedda, säger sjuksköterskan Elina Opasiak som leder projektet.

Även sjuksköterskorna själva har nytta av appen. Hemma hos patienten kan de enkelt se hur exempelvis en central venkateter ska läggas om eller hur en viss provtagning ska göras för att det ska bli rätt från början.

Kan visa patienten vad som händer i kroppen

De har successivt prövat sig fram med en rad olika appar. En som de fastnat för och ofta använder visualiserar människokroppen.

Om en patient med svullna underben inte vill använda sina stödstrumpor kan sjuksköterskan visa hur artärer, vener och venklaffar fungerar, vilket gör det lättare att motivera patienten till att använda sina stödstrumpor.

Men appen används också för att förklara för undersköterskor och vårdbiträden varför det är så viktigt att göra vissa saker eller hålla koll på olika symptom hos patienten.

Andra appar som visat sig vara värdefulla för sjuksköterskorna är tillgången till Fass och Läkemedelshandboken.

Sjuksköterskornas behov styr

Elina Opasiak poängerar att det viktigaste med projektet är att lyssna på vad sjuksköterskorna vill använda sina läsplattor till, eftersom det bara är de som vet vilka behov de har. En gång i månaden samlas de för att tillsammans diskutera sina erfarenheter och tipsa varandra om hur de kan använda sina läsplattor på bästa sätt.

En sak som kom fram tidigt i projektet var att de saknade ett beslutsunderlag för triagering av patienter. Av en slump berättade en sjuksköterskestudent att hon kände en sjuksköterska på akuten i Malmö som just höll på att utveckla en sådan app. Han heter André Johansson och har tillsammans med några andra personer bildat det lilla företaget Tonttu för att kunna kommersialisera sin idé.

Först i landet med triageapp

Det har lett till att tio sjuksköterskor inom stadsområdet söder i Malmö nu är först i landet med att prova triageappen. Tillsammans med André Johansson och de andra i hans företag finslipar de kontinuerligt på detaljerna för att få det att fungera så som sjuksköterskorna vill.

– De som hittills testat den upplever att den ger dem en trygghet som de tidigare saknat. Tidigare kunde patienten ha ringt till Vårdguiden 1177 och fått ett besked där, och så kom vi och gjorde en helt annan bedömning. Det ledde ofta till förvirring och gjorde sjuksköterskorna stressade, säger Elina Opasiak.

Prisades på Vitalis

På e-hälsokonferensen Vitalis i förra veckan fick Elina Opasiaks team och André Johansson och hans företag ett stipendium på 25 000 kronor för triageappen. Pengarna ska användas till att köpa in fler läsplattor till hemsjukvårdens personal.

– Det kändes fantastiskt. Äntligen kan vi som arbetar i kommunerna visa att vi är innovativa och med på banan när det gäller att driva vårdutvecklingen framåt, säger Elina Opasiak.