Under en längre tid har Livsmedelsverket planerat att följa upp sina tidigare analyser av metaller i barnmat med att även undersöka halterna av oorganisk arsenik i olika risprodukter. Det är den oorganiska formen som är giftigast.

I mitten av februari i år presenterade SVT en egen undersökning som visade att det var relativt höga halter av arsenik i sex av tio testade risprodukter.

– Efter det har så många hört av sig till oss med oroliga frågor att vi har beslutat att tidigarelägga våra analyser, säger toxikologen Emma Halldin Ankarberg på Livsmedelsverket.

Framför allt kommer särskilt fokus att läggas på risprodukter som riktar sig till barn och allergiker.

– Vuxna äter i regel mer varierat än vad barn och allergiker gör. Många allergiker väljer risbaserade produkter. Och den som är glutenintolerant använder sig ofta av bröd som är gjort på rismjöl. Det gör att de här gruppera är extra exponerade för ris, säger Emma Halldin Ankarberg.

Från och med nästa år börjar nya gränsvärden gälla för oorganisk arsenik i ris och risprodukter inom EU. I samband med det har man även tagit fram analysmetoder som gör det lättare att analysera oorganiska former av arsenik, vilket tidigare inte varit helt enkelt.

Livsmedelsverkets resultat beräknas bli klart någon gång i höst.