I Småland, som på många andra håll, är det stor brist på sjuksköterskor. Därför har regionledningen tagit beslut om ett lönetillägg på 5 000 kronor i månaden för dem som väljer att bara jobba natt.

– Det är ett sätt att göra det mer attraktivt att jobba natt. Vi har i dag mycket lättare att rekrytera till dagtidsarbeten på avdelningarna än vad vi har till nattarbete. Därför måste vi ta till olika instrument för att göra det mer intressant och attraktivt, säger regiondirektören Martin Myrskog till Smålandsposten.

Syftet är att det ska bli färre nattpass på rotationstjänsterna så att också de tjänsterna blir mer lockande för dem som helst vill arbeta mest dagtid.

Vårdförbundet är dock kritiska och anser att det är en kortsiktig lösning som ska ses som en ren rekryteringsåtgärd från arbetsgivarens sida.

- Vi hade hellre sett en bättre löneutveckling och mer tid för återhätmning för de som arbetar natt, säger Karin Jisborg Hultgren, ordförande för Vårdförbundet Kronoberg.