Det kommer att handla om hundralappar. Så skriver en chef på Karolinska universitetsjukhuset i Stockholm i ett brev till anställda inför årets löneöversyn. Brevet cirkulerar på sociala medier och har orsakat många upprörda kommentarer:

"Det blir antagligen en ganska kostsam icke-satsning."

"Hoppas folk säger upp sig!!"

"Här syns klart och tydligt vilken syn politiker har på sjuksköterskors arbete."

Mellan 1,2 och 1,7 procent

I sin budget har Stockholms läns landsting satt ett tak på två procent för kostnadsökningarna när det gäller personalen. I det ingår även nyanställningar och löneglidningar, så det är mindre än två procent som finns att fördela när enhetscheferna nu ska hålla sina lönesamtal.

Eva Håkansson, samordnare för Vårdförbundet på Karolinska universitetssjukhuset i Solna, tror att det kan komma att handla om 1,2- 1,7 procent för Vårdförbundets grupper. Hon har full förståelse för att många är upprörda och besvikna.

– Vi är lika besvikna och tycker naturligtvis att det är jättedåligt.

Borde inte Vårdförbundet kunnat göra mer i förhandlingarna med arbetsgivarna?

– Det här är ett ensidigt arbetsgivarbeslut, vi är inte ens tillfrågade. Med det sparbeting som landstinget lagt på sjukhusen finns det inte mer pengar att fördela, så första linjens chefer som nu ska sätta sig i lönesamtal är bakbundna.

Vilka konsekvenser tror du att det här kommer att få?

– Förutom den ilska och besvikelse som det skapar så finns naturligtvis risken för att medarbetare väljer att sluta när de får veta att de får så lite. Risken är störst på de avdelningar där man har en dålig arbetsmiljö och en pressad arbetssituation. Jag tror att vi får en fortsatt ökad rörlighet eftersom det tycks vara enda sättet att få upp sin lön.

Stora löneökningar i andra landsting

Med sitt beslut om att begränsa löneökningarna för sjuksköterskor går Stockholm på tvärs mot flera andra landsting och regioner där man tvärtom beslutat om extra satsningar på Vårdförbundets grupper på grund av svårigheterna att rekrytera.

Vårdfokus har tidigare berättat bland annat om Region Skåne där Vårdförbundets grupper i år får 3,5 procent och Värmland som ökar lönerna med hela 5 procent.