– Jag tror att vi har mycket att lära av varandra. I Norge har de till exempel en egen haverikommission som utreder alla olyckor med ambulansfordon. Det är en viktig del när man vill förstå orsak och samband, säger Janne Kautto som är ordförande för riksföreningen för ambulanssjuksköterskor och en av arrangörerna.

Janne KauttoJanne Kautto

I år har såväl föreläsare som deltagare från andra länder inom Norden bjudits in. Det långsiktiga målet är att etablera en gemensam mötesplats för ambulanssjusköterskor över landsgränserna.

Alla får vara med

Temat för kongressen är arbetsmiljö och säkerhet. Under två dagar kommer bland annat trötthet i trafiken, samvetsstress, trafiksäkerhet och framtidens ambulansvård att diskuteras. Med interaktiva föreläsningar, workshops, utställningar och tester i en dynamisk mix utlovas mycket matnyttigt för kåren. Janne Kautto hoppas på en livlig debatt och givande samtal.

– Ambulanssjuksköterskor är vana att ifrågasätta och argumentera mycket i sitt jobb och det ska återspegla sig i programmet. Vid varje aktivitet kommer det att finnas extra mikrofoner så att vem som helst kan hoppa in och delta i en dialog, säger han.

Samspel mellan teknik och omvårdnad

En arbetsplats på fyra hjul skapar sina speciella förutsättningar. För första gången kommer företag och samarbetspartners kunna visa upp det senaste inom fordonsutveckling för ambulanser inne i själva kongresslokalen.

Det kommer även att finnas möjlighet att båda testa, och tävla i, sin HLR-kunskap. Vinnaren går direkt vidare till semifinalen i Ambulans-SM i Bohuslän i september.