I norska tidningen Sykepleien presenteras idag, den 1 april, en ny uniform för sjuksköterskor. En arbetsgrupp inom NSF, Norsk Sykepleierforbund, har lagt fram förslag för hur nya uniformer ska se ut för läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och fysioterapeuter.

Öka patientsäkerheten

Tanken är att de nya uniformerna ska göra det lättare för patienterna att skilja mellan de olika yrkesgrupperna.

– Patienterna tror att de talar med en läkare när de i själva verket pratar med en sjuksköterska. Vi har kommit fram till att detta kan lösas på ett enkelt sätt genom uniformer som tydligt skiljer de olika yrkesgrupperna åt, säger Eli Gunhild By, ordförande i arbetsgruppen.

Detta kan öka patientsäkerheten menar hon och får medhåll av den svenska omvårdnadsforskaren Florian Näktergal.

Tillbaka till rötterna

– Det är ett intressant försök som görs i Norge och kan vara något för Sverige att ta efter. Min enda synpunkt är att klädseln kan behöva kompletteras med en variant för manliga sjuksköterskor, säger han.

Uniformen för sjuksköterskorna består av en fotsid klänning med förkläde och hätta och NSF förklarar det med att man vill gå tillbaka till sina rötter.

– Vi vill göra det tydligt att vi är sjuksköterskor och vad tänker folk på då? Jo, Florence Nightingale, det är därför vi valt en fotsid dräkt med hätta, säger Eli Gunhild By.