Akupunktur med enbart manuell stimulering av nålarna används i dag på alla svenska förlossningsavdelningar. Men om det verkligen hjälper mot den starka förlossningssmärtan är oklart. En större studie som gjort vid Karolinska institutet och Högskolan Dalarna talar för att det inte är så.

Drygt 300 förstföderskor lottades till antingen akupunktur med manuell stimulering, eller till akupunktur med både manuell och elektrisk stimulering, eller till vanlig standardbehandling där bland annat TENS och varma bad ingick. Kvinnorna som fick akupunktur hade även tillgång till standardmetoderna.

Lika mycket smärta

– Vi hittade inga skillnader mellan grupperna när de fick skatta sin förlossningssmärta, vare sig under själva förlossningen eller två månader senare. Det verkar som att akupunktur inte kan påverka den starka smärtintensiteten på ett bättre sätt än standardbehandling, säger fysioterapeuten Linda Vixner vid Högskolan i Dalarna, som genomfört studien tillsammans med forskare från Karolinska institutet, Högskolan i Skövde och Göteborgs universitet.

Däremot visar resultaten att kvinnorna i gruppen som fick akupunktur med elektrisk stimulering av nålarna behövde mindre annan smärtlindring. Bara 46 procent av dem använde epiduralbedövning, jämfört med 70 procent i gruppen som fick standardbehandling och 61 procent för de som fick akupunktur med enbart manuell stimulering.

Hanterade smärtan bättre

– Det är svårt att veta vad det står för, men vi tolkar det som att även om de kände lika stor smärta, så kunde de hantera smärtan bättre. Kanske kan det bero på att de kände större egen kontroll eftersom de styrde elstimuleringen själva eller så handlar det om att det är en kraftfullare form av akupunktur som har större effekt på de delar av hjärnan som styr oro och rädsla, säger Linda Vixner.

I fredags disputerade hon vid Karolinska institutet på resultatet från sin forskning.

– Den här avhandlingen visar att akupunktur inte kan påverka den starka smärtintensiteten på ett bättre sätt än standardbehandling men att akupunktur med kombinationen av manuell och elektrisk stimulering skulle kunna göra att kvinnorna klarar att hantera förlossningssmärtan bättre, sammanfattar Linda Vixner.