Metoden, som är unik i världen, har utvecklats på Folkhälsomyndigheten och en artikel om den har nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften Plos One (se länk till höger).

Metoden, som kan användas på lokala laboratorier, identifierar specifika proteiner på bakteriens yta med hjälp av en laserpuls.

– Genom det unika mönstret som bildas kan bakterier av samma klonala typ identifieras, säger molekylärbiologen Kristina Rizzardi på Folkhälsomyndigheten.

Det som krävs är framodlade bakterier från de patienter som har drabbats, en saltslösning och en apparat som i dag är standardutrusning på många laboratorier.