– Det är roligt att kunna lösa det här problemet eftersom vi ser de stora vinsterna i minskningen av obehag för den enskilda patienten, säger Enrico Avventi, civilingenjör vid sjukhusets neuroradiologiska klinik och en av dem som varit med och utvecklat tekniken.

Vid en undersökning med magnetkamera, MR, tas en rad bildserier som var för sig tar flera minuter att samla in. För att lyckas krävs att patienten ligger helt still.

Fram till nu har därför barn som MR-undersöks behövt vara sövda. Men när det gäller barn där just skallen ska undersökas är detta inte längre nödvändigt.

Med den nya tekniken, som bygger på att mäta fettsignaler utanför skallbenet, informeras MR-kameran kontinuerligt om hur huvudet rör sig, varefter kameran lika snabbt automatiskt anpassar bildplanets position och orientering.

Även om tekniken inte är densamma skulle man kunna jämföra det med den bildstabiliseringsfunktion som i dag finns på de flesta digitala kameror.

I samarbete med MR-sjuksköterkor på Astrid Lindgrens barnsjukhus har barn mellan tre och sju år fått prova på den nya tekniken. För att någorlunda komma till ro fick de titta på film under tiden som MR-kameran skannade av deras huvuden.

Trots att en av patienterna vred på huvudet 20 grader och lyfte axlarna lyckades man få bra bilder.

Med den nya tekniken hoppas sjukhuset nu drastiskt kunna minska antalet barn som behöver sövas vid MR, samtidigt som väntetiderna till undersökningen förväntas bli kortare.