Sedan tidigare har Röda korset fyra behandlingscenter för krigs- och tortyrskadade: i Skövde, Uppsala, Malmö och Skellefteå. Dessutom finns en Rödakorsansluten stiftelse med motsvarande verksamhet i Stockholm.

I samarbete med Västra Götalandsregionen planerar organisationen att den 1 maj öppna ännu ett center. Denna gång  i Göteborg.

– Det är ett mycket välkommet beslut från regionens sida, säger Eva Hall, chef för Röda korsets vårdenhet. Vi har under de fem år som vi tillsammans med Rosengrenska stiftelsen arbetat med vård för papperslösa i Göteborg sett att det behövs ett komplement till den vård som ges i staden. Ett partnerskap mellan oss och Västra Götalandsregionen har därför mycket att tillföra.

Röda korset letar just nu efter lämpliga lokaler för behandlingscentret, som man helst vill ska ligga i Göteborgs östra delar.