Sex barnmorskestudenter som tar sin examen vid Mittuniversitetet i sommar hade helst velat starta sina nya karriärer vid kvinnokliniken på Sundsvalls sjukhus.

Som läget ser ut nu kommer åtminstone tre av dem inte att göra det, eftersom de bestämt sig för att inte ta anställning på kliniken om de inte får minst 30 000 kronor i ingångslön. En fjärde har redan sökt sig därifrån.

De andra två, som Vårdförbundet förhandlat för, är dock tvungna att arbeta på kliniken eftersom de fått studielön av landstinget under tiden som de gått sin utbildning. Enligt kontraktet måste de arbeta en viss tid på kvinnokliniken efter sin examen.

Missar rekryteringsbonus

För att lättare kunna rekrytera sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor får nyanställda numera ett extra lönetillägg på 1 000 kronor i månaden under 30 månader. Men det gäller inte de två barnmorskorna som utbildat sig med studielön från arbetsgivaren.

– Vi tycker att arbetsgivaren utnyttjar villkoren i kontraktet för studielön, säger Conny Carlsson som är ombudsman vid Vårdförbundets avdelningar i Västernorrland och Jämtland.

Foto: Maria ZanderConny Carlsson. Foto: Maria Zander

De tre andra barnmorskestudenterna får lönetillägget, men har enligt Conny Carlsson ändå hittills sagt nej eftersom de står fast vid att de vill ha minst 30 000 kronor i grundlön.

– Jag tycker att det är ovanligt korkat av arbetsgivaren att inte knyta upp de här barnmorskorna till kliniken genom att betala dem de 500 kronor mer som de begärt. Det motsvarar en kostnadsökning på 2 500 kronor i månaden, för alla fem. Det fattas folk redan i dag och varje övertidspass på natten kostar arbetsgivaren drygt 5 000 kronor, säger Conny Carlsson.

Hänvisar till lönestrukturen

Verksamhetschefen vid kvinnokliniken i Sundsvall, Marju Dahmoun, håller inte med. Hon anser att 29 500 kronor är en mycket bra lön för en nybliven barnmorska och att det är drygt ett par tusen mer än vad nya fick för bara några år sedan på kliniken i Sundsvall.

Hon hänvisar till lönstrukturen på kliniken och menar att man måste ta hänsyn till de barnmorskor som arbetet på kliniken i många år.

– Lönespridningen är inte så bra som den kunde vara. De unga har relativt höga löner jämfört med dem som har jobbat här i många år och har stor klinisk erfarenhet. Några tjänar mindre än 29 500 trots att de arbetat hos oss i ett par år. Vi måste ha en lönestruktur som gör att vi fortfarande är attraktiva för våra mer erfarna barnmorskor, säger Marju Dahmoun.

Har stöd från kolleger

Men enligt Conny Carlsson har de förtroendevalda på kliniken berättat att de nya barnmorskorna har fullt stöd för sina lönekrav från de barnmorskor som redan arbetar på kliniken.

Även om sommaren kan komma att bli ett problem har Marju Dahmoun förhoppningar om att de barnmorskor från Mittuniversitet som hittills sagt nej kommer att ändra sig.

– Vi försöker ju även rekrytera barnmorskor från andra orter och högskolor, säger hon.