Beslut om pilotprojektet tas av Region Skånes personalnämnd i maj berättar ordförande Märta Stenevi (MP) för tidningen Norra Skåne.

Åtta till tio syriska läkare och sjuksköterskor ska ingå i pilotprojektet som startar efter sommaren och om det slår väl ut kan det komma att utökas framöver.

- Vi ska hitta processer att skynda på valideringen av de nyanländas legitimation. Vi har jobbat hårt med detta tillsammans med arbetsförmedlingen och Migrationsverket, säger Märta Stenevi till Norra Skåne.

Region Skåne har avsatt sex miljoner till projektet som ska användas till språkutbildning, praktikplatser och handledning.