I eftermiddags delades Svenska Hygienpriset 2015 ut i Folkets Hus i Umeå, av Svensk förening för Vårdhygien, SFVH. Som Vårdfokus berättat i en tidigare artikel (se länk till höger) var medicinkliniken i Värnamo en av pristagarna. Men även Stockholms Borgerskaps äldreboende fick ta emot hygienpriset för sina insatser inom hygien för de äldre.

– Det är jättehäftigt att vi nu får pris för det här och att man ser vårdhygien som en viktig del för äldres hälsa och livskvalitet. Det räcker inte med bara god mat, en vacker boendemiljö och olika aktiviteter. Vårdhygienen är a och o för att de ska kunna njuta av allt det där eftersom en infektion kan avsluta deras liv.

Det säger sjuksköterskan Margareta Skog som brinner för frågan och som själv har skrivit en avhandling om just äldrevård.

Hon arbetar som vårdutvecklingschef på det stiftelsedrivna äldreboendet Stockholms Borgerskaps äldrehem som får hygienpriset för att man trots ganska stora kostnadsökningar genomfört en rad åtgärder för att förbättra hygienen för de 140 personer som bor där.

  • Redan i entrén finns det tillgång till handdesinfektionsmedel för besökarna och personalen.
  • Personalens personliga arbetskläder har försetts med speciella chip vilket gör att man snabbt kan upptäcka om någon inte följer hygienrutinerna som säger att kläderna ska bytas dagligen.
  • Två gånger om året får personalen svara på ett självskattningsformulär om hur de följer hygienrutinerna, vilket ökar medvetenheten om vilka regler som gäller.
  • Samtlig personal måste en gång om året genomgå Stockholms läns landstings webbutbildning. I stället för att som tidigare sätta in diplomen i en pärm sätts de nu upp på en vägg, vilket gör att det blir lite av en tävling för personalen att visa att man verkligen hänger med.
  • Samtliga boendes toalettskåp, som personalen använder, har försetts med luckor som bara går att öppna genom att använda armbågen. Det gör att personer med demens och plockbeteende och de som lider av agnosi (de kan inte tolka det de ser) inte kan röra till det i skåpen.
  • Trots att byggnaderna är gamla och i behov av renoveringar har man gjort stora investeringar som lett till att det numera finns ett speciellt desinfektionsrum på samtliga fyra våningar.