Statistik från Socialstyrelsen visar att antalet unga mellan 15 och 24 år som vårdats för psykisk störning orsakad av cannabis eller av flera droger i kombination har mer än fördubblats på tio år. Det skriver Svenska Dagbladet i dag.

Unga som får psykiatrisk slutenvård för psykos har också ökat. Från 387 fall i hela landet år 2004 till 541 fall år 2013. En förklaring är att många ungdomar drabbas av psykos efter att ha använt droger. Den här utvecklingen oroar Göran Rydén, verksamhetschef för norra Stockholms psykiatri.

– Vi ser att droganvändningen hos unga ligger bakom utlösandet av psykotiska episoder hos många. Vi vet att det blir vanligare, men vi skulle behöva kartlägga det ännu tydligare, säger han till SvD.

Enligt Göran Rydén handlar det om många olika slags droger: cannabis, spice, extacy, kokain. Så gott som alla droger ökar känsligheten för att insjukna i en psykotisk episod.