I slutet av november uttalade sig sjuksköterskan Katrine Thelander i Laholms tidning om situationen inom hemtjänsten. Bland annat kritiserade hon ett beslut om att avveckla ett korttidsboende, vilket skulle leda till än större press på hemtjänsten, enligt sjuksköterskan.

Enligt Hallandsposten blev ett av hennes citat särskilt uppmärksammat: "Vi möts dagligen av människor som ligger i sin egen avföring och har sår som inte läks."

Några dagar efter publiceringen kallades Katrine Thelander och några av hennes hennes kolleger till ett möte med kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska och chefen för biståndshandläggarna. De ska ha bett Katrine Thelander att backa från kritiken och sjuksköterskorna fick veta att det inte är till pressen man vänder sig om man vill kritisera något.

Gruppledaren inom det lokala Laholmspartiet JO-anmälde händelsen med hänvisning till att Katrine Thelanders grundlagstadgade yttrandefrihet hade kränkts.

Socialnämndens ordförande förnekar att Katrine Thelander ska ha utsatts för några påtryckningar. Men nu har JO bestämts sig för att utreda fallet och begärt in ett yttrande av kommunen.

Katrine Thelander själv har förklarat att tiden efter publiceringen har varit väldigt jobbig och att hon inte skulle rekommendera andra att gå till pressen.

– Det är för tufft, säger hon till Hallandsposten.