Sjuksköterskan hade ansvaret för blodtrycks- och spirometrikontroller på en vårdcentral i Dalarna, men omplacerades nyligen av andra orsaker. När de sjuksköterskor som skulle ta över kontrollerna öppnade väntelistorna upptäckte de att det inte längre fanns några uppgifter kvar på vilka patienter som skulle kallas.

Sjuksköterskan tros ha raderat personuppgifterna medvetet och har avstängts från sitt arbete.

I ett pressmeddelande skriver landstinget att man ser allvarligt på det inträffade och att IT-avdelningen arbetar med problemet, men att det finns risk för att väntelistorna inte kan återskapas i sin helhet. En anmälan har gjorts till Ivo, Inspektionen för vård och omsorg.