Tycker du att du har arbetat tillräckligt länge och står mittemot en chef som beordrar dig att arbeta övertid? Vägra inte. Det kan vara ett brott mot arbetsskyldigheten och leda till arbetsrättsliga åtgärder.

Sörmlands nyheter skriver om en sjuksköterska som, med hänvisning till att hen hade arbetat tre dagar i sträck och var uttröttad, vägrade beordrad övertid. Det slutade med att arbetsgivaren gav en skriftlig varning som innebär att sjuksköterskan riskerar uppsägning om det upprepas.

Säg inte bara nej

Det är i princip bara om man är så trött att det är en omedelbar fara för liv och hälsa, eller egen sjukdom som ger en anställd rätt att vägra beordrad övertid. Arbetstidslagens gränser för övertidssuttag kan också ge den rätten. Men det är regler som inte är helt lätta att tolka och Karin Ernfors, arbetsrättsjurist på Vårdförbundet, är tydlig i sitt råd:

– Arbetsskyldigheten är grundläggande för arbetstagare så säg inte bara nej till beordrad övertid. Arbetsgivaren har rätt att leda och fördela arbetet och en vägran kan vara ett allvarligt brott mot anställningsavtalet, säger hon.

En första strategi är att resonera med arbetsgivaren. Lägg fram dina argument: du måste hämta barn på förskolan eller är så trött att du inte kan utföra en patientsäker vård, till exempel. Om arbetsgivaren trots det beordrar övertid: ta kontakt med en fackligt förtroendevald på arbetsplatsen.

Rätt att förhandla

– I första hand är det arbetsgivaren som bedömer om någon har godtagbara skäl att vägra övertid, men facket har rätt att förhandla och använda sitt tolkningsföreträde. Om fackförbundet bedömer att medlemmen inte är skyldig att utföra arbetet meddelas det till arbetsgivaren som måste följa den tolkningen, säger Karin Ernfors.

Även om arbetsgivare har rätt att leda och fördela arbetet är det också deras skyldighet att se till att arbetsmiljön är hälsosam. I det ingår att ta hänsyn till enskilda medarbetares förutsättningar att utöva sina arbetsuppgifter.

– Om du som anställd hävdar att du inte orkar arbeta övertid ska arbetsgivaren ta hänsyn till det. Det finns dessutom en arbetstidslag som arbetsgivaren är skyldig att följa. Men för att vara på den säkra sidan: ta kontakt med fackförbundet innan du säger nej till beordrad övertid, säger Karin Ernfors.