Det var 2013 som sjuksköterskan vid flera tillfällen gick in i hundratals patientjournaler utan att hon haft någon vårdrelation till dem.

Sjuksköterskan själv har berättat att hon under en period inte hade några arbetsuppgifter och då tittade i journaler för patienter som hon mött tidigare för att se om de fått operationer som utlovats. Hon har uppgett att hon aldrig fört innehållet i journalerna vidare.

Eftersom sjuksköterskan själv medgav brottet fick hon ett strafföreläggande med villkorlig dom och böter på 10 000 kronor.

Arbetsgivaren anmälde saken till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, som begärde att Hälso- och sjukvårdsnämnden, HSAN, skulle besluta om en treårig prövotid, vilket nämnden nu gjort.