Det är dotterns syster som anmält fallet till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo. Under tre år vårdades hennes syster på en barn- och ungdomspsykiatrisk avdelning i norra Sverige. Under alla dessa år var det dotterns egen mamma som var behandlingsansvarig, medan en läkare förskrev de läkemedel som dottern fick för sin ADHD-problematik.

Både bup och sjuksköterskan kritiseras

Ivo, som anser att det som hänt är oacceptabelt, kritiserar ledningen på bup. Myndigheten anser att mamman i sin egenskap av sjuksköterska aldrig ens borde ha getts möjligheten att vara behandlingsansvarig för sitt eget barn.

Men även sjuksköterskan kritiseras av Ivo. Hon borde enligt myndigheten själv ha insett det olämpliga i att vara behandlingsansvarig för sin egen dotter och aldrig åtagit sig att ha henne som patient.

Dessutom kritiseras hon för att under en period av åtta månader inte ha gjort några journalanteckningar om sin dotter.

Bup har nu ersatt sjuksköterskan med en annan personal som behandlingsansvarig. Verksamheten har även infört rutiner för att förhindra att en liknande situation ska uppstå på nytt, varför Ivo inte vidtar några ytterligare åtgärder.

Diarienummer: 8.2-26930/2014-26