Kvinnan hade en längre tid haft besvär med sin mage. Hon hade ont, var orolig och ofta förstoppad. I samband med en operation av lårbenshalsen fick hon starka värktabletter vilket förvärrade magbesvären.

Innan hon slutligen hamnade på ett korttidsboende hade tre olika läkare på ortoped-, onkolog- och kirurgklinikerna undersöket hennes mage utan att ha funnit något anmärkningsvärt.

Besvären förvärrades

På kortidsboendet förvärrades dock patientens magproblem och hon blev allt oroligare. Vid något tillfälle  kräktes hon, var kallsvettig och mycket trött. Men det enda som hände var att sjuksköterskorna gav henne lugnande medel.

Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, som utrett händelsen efter en anmälan av kvinnans dotter, konstaterar att två av de sjuksköterskor som var ansvariga för kvinnan och hade mest kontakt med henne på korttidsboendet inte hade gjort någon adekvat bedömning av de bakomliggande orsakerna till försämringen.

Dog av hjärtinfarkt

Efter fem dagar på korttidsboendet avled patienten. Obduktionen visade att hon dött av en akut hjärtinfarkt. Men man upptäckte också att magsäcken brustit på grund av ett magsår.

De läkare som tidigare hade undersökt kvinnans mage bedöms av Ivo ha gjort sina undersökningar på ett korrekt sätt. Men de båda sjuksköterskorna på korttidsboendet kritiseras av Ivo för att inte ha gett patienten en sakkunnig och omsorgsfull vård.

Diarienummer: 8.2-42808/2013-72