De fyra största akutsjukhusen i Stockholm, Karolinska i Solna/Huddinge, Södersjukhuset, Danderyds sjukhus och S:t Görans sjukhus har gått in i stabsläge ett 40-tal gånger sedan 2010. Det visar en rapport som landstinget tagit fram på Miljöpartiets begäran och som Svenska Dagbladet tagit del av.

Att stabslägen på grund av akut brist på vårdplatser blivit allt vanligare på flera sjukhus runt om i landet visade en granskning som Vårdfokus gjorde för knappt ett år sedan. Mer än tio stabslägen mellan januari 2013 och april 2014 var orsakade av vårdplatsbrist och överbeläggningar.

Enligt landstingets rapport har bara två av stabslägena på Stockholms akutsjukhus orsakats av vårdplatsbrist. Det var på Södersjukhuset i januari i år och på Karolinska i Huddinge och Solna i januari 2013. Andra orsaker som lyfts fram är omfattande olyckor som kräver stora resurser, störningar i telefonin, tester av reservkraft, datahaverier, snöoväder och bombhot.