I går invigdes ett palliativt kunskapscentrum för Stockholms län. Bakom står både landstinget och länets kommuner. Centrets uppgift är att ge ökad kunskap om palliativ vård till alla som vårdar patienter i livets slutskede, oavsett ålder, diagnos eller vårdform.

Palliativt kunskapscentrum, PKC, ska sammanställa kunskap från aktuell forskning och utvecklingsarbete samt informera, utbilda, utveckla och driva palliativa frågor. Centret ska också finnas för att ge stöd och rådgivning till vårdpersonal.

– I dag finns kunskap som måste spridas. Svårt sjuka och döende patienter med till exempel smärta eller oro kan ofta erbjudas effektiv hjälp. Det är den typen av praktisk, kunskapsbaserad erfarenhet vi vill sprida, säger Peter Strang, vetenskaplig ledare för Palliativt kunskapscentrum och professor i palliativ medicin vid Karolinska institutet.

Än så länge har PKC ingen egen lokal, utan medarbetarna finns spridda inom vården.