Bravå – föreningen för bra vård för äldre – har delat ut årets hedersutmärkelse. En av arbetsgrupperna på äldreboendet Garvaregården i Kyrkhult i Olofströms kommun får utmärkelsen för att de har förbättrat sitt bemötande och ökat de boendes inflytande.

En före detta enhetschef, en ny enhetschef och tre undersköterskor kom till Vårdförbundets kansli i Stockholm för att ta emot 10 000 kronor, ett vackert diplom och ett antal vackra blombuketter.

– Det här känns helt fantastiskt, sa Eva Sunesson, stolt före detta enhetschef.

Arbetet är roligare

Undersköterskorna Mia Saariaho, Petra Rimberg och Susanne Sjöberg tycker att arbetet har blivit roligare sedan de började anpassa det mer efter de boendes önskemål.

– Det är dem vi är till för. Är våra gamla nöjda så är vi nöjda, säger Susanne Sjöberg.

En anledning till förbättringsarbetet, som startade 2011, var att de boende klagade över att få sin mat serverad i lådor i de egna lägenheterna under helgerna. "Ganska knäppt att vi hade det så", inflikar Eva Sunesson. Hon tog kontakt med Blekinge kompetenscentrum som introducerade arbetsgruppen i förbättringsmetoden Future café.

Deras mål är att de gamla ska vara huvudpersoner i sitt eget liv. Även om man bor på ett äldreboende ska man få fortsätta att vara den man är. Få äta var man själv vill, duscha de tider som passar en själv, och få hjälp av den man har förtroende för. Allt det där har de nu uppnått på Garvaregården.

Mäter och utvärderar

Att personalen lyckas är säkert, det visar mätningar och utvärderingar av vad de boende tycker om vården och omsorgen. Bemötandet, tryggheten de gamla känner och hänsynen som tas till deras önskemål är de hundraprocentigt nöjda med.

– Det här är ett resultat som vi är stolta över, säger Eva Sunesson.

Garvaregårdens nya enhetschef, Ann-Sofie Karlsson, ser det som en utmaning att fortsätta utveckla och förbättra. De har som ett sorts mantra för sitt förändringsarbete: "Det räcker inte att tro – ta reda på fakta".

– Genom att fråga har vi till exempel fått veta att vi hellre ska lägga tid på aktiviteter som sång, musik eller massage, än på städning, säger hon.

I sin motivering till hedersutmärkelsen skriver Bravå bland annat: "Föreningen vill visa på att de stora förbättringarna för de äldre ofta handlar om att värdesätta de enkla tingen i vardagen".