Nu får SOS Alarm kritik för sitt sätt att hantera kommunikationen när larmnumret 112 slogs ut förra veckan.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, riktar kritik mot att SOS Alarm inte följde de riktlinjer som finns. Enligt dessa ska ett så kallat VMA, Viktigt meddelande till allmänheten, skickas ut.

– Det är ytterst allvarligt hur SOS Alarm hanterade detta. Det är anmärkningsvärt att de inte klarade av att följa de riktlinjer som finns. Exempelvis fanns ingen information om alternativa vägar att slå larm, vilket är en synnerligen relevant och viktig information, säger Helena Lindberg till Polistidningen.

SOS Alarm är medvetet om den grova missen och utreder nu händelsen skyndsamt. De ser över varför reservdriften inte fungerade och ska återkomma med en förklaring, samt insatser för att det inte ska kunna inträffa igen. Enligt SOS Alarm har inga anmälningar kommit in om att någon har kommit till skada under stoppet.