Tittar du på TV i stället för att tentaplugga eller storstädar när uppsatsen ska skrivas? Visserligen får du en stunds avkoppling, men tankarna på plugget ligger fortfarande kvar och gnager. Tankar som kan skapa oro, ångest och i värsta fall depression.

– Generellt kan sägas att de studenter som har större problem med uppskjutarbeteende också har större problem med att fullfölja sina studier, säger Alexander Rozental som är psykolog och forskare vid Stockholms universitet.

Hjälp till självhjälp

Han ingår i en forskargrupp som genomför en studie tillsammans med studenthälsan på Karolinska institutet för att se om självhjälpsmaterial och gruppterapi kan hjälpa dem som prokrastinerar, det vill säga skjuter upp saker.

Trots det utbredda problemet är det först på senare år som intresset för uppskjutarbeteendet har växt inom forskarvärlden.

– Flera professioner inom vården har reagerat på att patienter har svårt att fullfölja sina behandlingar. Det påverkar även den fysiska hälsan då de skjuter upp sin behandling eller väntar med att söka vård, till exempel gå till tandläkaren eller göra mammografi, säger Alexander Rozental.

Fem tips för dig som vill sluta skjuta upp

  • Konkreta delmål Skriv inte hela hemtentan, utan dela upp den i mindre uppgifter; exempelvis skriv en sida på förmiddagen mellan kl 10-12
  • Minimera distraktioner Jobba ostört i 30 minuter. Ta bort alla distraktioner, stäng av mobilen, sitt avskilt från andra o s v.
  • Minsta möjliga ansträngning Om du har svårt att komma i gång; skriv i fem minuter. Utvärdera.
  • Din tid på dygnet Utför de svåraste uppgifterna under del av dygnet som passar just dig bäst.
  • Ta pauser Plugga inte mer än 100 minuter, då får du sämre prestationsförmåga. Ta pauser.