Han beskriver en situation där hela avdelningar i dag drivs helt och hållet av hyrsjuksköterskor, vilket innebär att åratal av specifik erfarenhet försvunnit, samordningen försämrats och ytterst även vården.

Åke Andrén Sandberg är chef för gastrocentrum kirurgi på Karolinska universitetsjukhuset i Stockholm och en känd debattör, inte minst när det gäller etiska förhållningssätt inom vården.

I dagens debattartikel tar han dock upp orsakerna till sjuksköterskebristen och vad den leder till.

"Gör som vettiga människor"

Men i grunden anser han inte att det råder brist på sjuksköterskor. Men de ser inte längre sitt arbete som ett kall utan reagerar som alla andra vettiga människor på arbetsmarknaden: de söker sig till arbetsplatser där de får bäst lön och bäst arbetsförhållanden. Och enligt Åke Andrén Sandberg finns dessa arbeten inte på sjukhusen utan hos bemanningsföretagen.

Han efterlyser en annan syn på värderingen av sjuksköterskors arbete.

"De som befordrats till chefer för sjuksköterskorna har i stor utsträckning varit de som tyckt om administration och haft förmågan att sätta ekonomin högst på dagordningen. Humanismen har satts på undantag och de som ägnat sig särskilt åt patienterna har mest fått bannor för att de arbetar för långsamt. Belöningsmönstren prioriterar inte dem som sköter patienterna bäst", konstaterar han.

Utredning av personalpolitik

För att förklara den offentliga vårdens allt större tillkortakommanden föreslår han att regeringen omedelbart tillsätter en haverikommission. Den ska utreda hur man kan forma en personalpolitik för sjuksköterskor som leder till att vården kan stabiliseras och utvecklas till det den är till för: kostnadseffektiv vård för patientens bästa.