Folkhälsomyndigheten uppmanar de svenska ungdomar som deltog på lägret att snarast uppsöka sjukvård för att få förebyggande behandling. Meningokocker är bakterier som i värsta fall kan ge mycket allvarlig sjukdom.

Scoutmötet i Japan pågick 28 juli till 8 augusti med över 30 000 deltagare från hela världen. Omkring 1 900 av dem kom från Sverige och de flesta är mellan 14 och 17 år.

Tre fall utreds i Sverige

Efter hemkomsten har några deltagare från Europa insjuknat i meningokockinfektion. Tre fall har rapporterats från Skottland. Sverige har i nuläget ett mycket troligt fall och ytterligare två under utredning.

Eftersom det finns misstänkta fall i Sverige och med tanke på att sjukdomen kan bli mycket allvarlig anser Folkhälsomyndigheten att alla ungdomar som varit på lägret bör få antibiotika i förebyggande syfte.

Kan utvecklas snabbt

– Man bör få förebyggande behandling om man varit på lägret, även om man inte alls känner sig sjuk, för säkerhets skull, och utan att invänta odling och provsvar. Risken att bli sjuk är liten men å andra sidan kan sjukdomen utvecklas snabbt, säger Anders Wallensten, biträdande statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten.

Vanligen visar sig symtomen 2–3 dagar efter insjuknande, men det kan dröja upp till drygt en vecka. Barn, ungdomar och unga vuxna löper störst risk att insjukna.