I en enkät till alla landsting och regioner har Dagens Nyheter frågat hur många vårdplatser som har varit stängda under sommaren och hur läget ser ut inför hösten.

En tredjedel stängda

De flesta har haft omkring en fjärdedel av vårdplatserna stängda under sommaren, men i Sörmland har 35 procent av vårdplatserna varit stängda. I Västerbotten har en tredjedel av vårdplatserna inte kunnat hållas öppna under sommaren.

Men det finns också de som går mot strömmen. Region Gotland har haft alla vårdplatser öppna inom den somatiska vården. Även landstinget i Västmanland och Region Gävleborg har haft betydligt färre stängda vårdplatser än andra och uppger att läget har varit bättre än förra året.

Öppnas inte i höst

Redan nu står det klart att ett antal av de sommarstängda vårdplatserna inte kommer att kunna öppna i höst till följd av sjuksköterskebristen, skriver DN.

Sörmland, Blekinge, Östergötland och Örebro säger redan nu att bemanningsproblemen kommer att leda till stängda vårdplatser i höst.