Under våren försvann narkotiska preparat vid flera tillfällen från tre verksamheter inom Division operation på Gävle sjukhus. I juli togs beslut om att kalla medarbetare till slumpvisa oannonserade drogtester. Testerna ska pågå ytterligare några veckor.

Totalt handlar det om 200-300 anställda, enligt Dagens Medicin.

– Vi har bedömt att det här är nödvändigt. Vi ser allvarligt på att narkotiska preparat har försvunnit och det här handlar om att ta vårt ansvar som arbetsgivare, säger divisionschefen Helena Björkman till tidningen.

En extern konsultfirma har anlitats för att genomföra testerna som ska pågå under några veckor. Om någon medarbetare testas positivt kommer hjälp att erbjudas.

Både Vårdförbundet i Gävleborg och de anställda på arbetsplatsen ser positivt på testerna.