I Vårdfokus nummer 8, under annonssidorna Aktiviteter och Stipendier blev det tyvärr fel datum för avdelning Västra Götalands årsmöte. De rätta datumen är att årsmötet inleds den 7 september med en webbröstning och avslutas med ett möte den 8 oktober i Göteborg. Vårdfokus beklagar felet. En rättad annons kommer också i Vårdfokus septembernummer.