Tidigare studier har visat att patienter som genomgår obesitaskirurgi förändrar sin tarmflora, men det har varit oklart för hur lång tid.

Forskaren Fredrik Bäckhed och hans kolleger vid Göteborgs universitet har undersökt magbakterierna hos 14 kvinnor mer än nio år efter att de genomgått antingen gastric bypass-operation eller så kallad VBG, vertikal bandad gastroplastik.

Effekten kunde överföras

Trots att det handlar om olika metoder för minskning av magsäcken så ledde båda metoderna till liknande och långvariga förändringar i magens tarmflora.

Studien, som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Cell Metabolism, visar också att när avföring transplanterades från dessa kvinnor till möss så kunde de bryta ner fett bättre och ökade i vikt betydligt mindre jämfört med möss som fått avföring från andra som fortfarande var överviktiga.

Nya metoder

I en kommentar säger Fredrik Bäckhed att det är viktigt med kunskap om tarmflorans betydelse för fetma.

– Eftersom kirurgi alltid innebär en risk är det viktigt att hitta andra metoder. En strategi skulle kunna vara att använda probiotika baserade på de upptäckter vi har gjort i den här studien, säger han.