Det visar Hjärt-Lungfondens kol-rapport 2015.

– Många som lider av kol (kronisk obstruktiv lungsjukdom) upplever en total maktlöshet. Med rapporten vill vi ge hopp till de drabbade. Forskningen gör stora framsteg nu och kan stå inför avgörande genombrott de närmaste åren, säger Hjärt-Lungfondens generalsekreterare Kristina Sparring.

Kol-sjuka drabbas av perioder då sjukdomen försämras, så kallade exacerbationer, som accelererar sjukdomsförloppet och ökar risken för att dö i förtid. Enligt rapporten visar ny forskning att antalet försämringsperioder halverades mellan åren 1999 och 2009.

Effektivare läkemedel, tidigare diagnos samt ökat stöd till fysisk träning och rökstopp anges som de viktigaste förklaringarna till varför så många med kol mår bättre i dag.