Äldre kvinnor som får hjärtinfarkt har bättre överlevnad än jämnåriga män. Men för yngre kvinnor, eller kvinnor som får den mer akuta typen av hjärtinfarkt, finns inte den överlevnadsfördelen.

Det visar en ny forskningsstudie från Göteborgs universitet som presenteras vid den pågående hjärtkongressen i London.

Förutom dödlighet har forskarna också jämfört riskerna för komplikationer och chansen att få evidensbaserad behandling efter hjärtinfarkt mellan män och kvinnor.

48 000 patienter som vårdats för hjärtinfarkt mellan 1995 och 2014 i Västra Götaland ingår i studien.

Det visade sig att kvinnor mer sällan fick läkemedelsbehandling efter hjärtinfarkten, till exempel blodförtunnande mediciner och betablockerare. Skillnaderna minskade inte heller under perioden.

Att kvinnor underbehandlas efter hjärtinfarkt är väl känt sedan tidigare, det förvånade därför forskarna att de här skillnaderna mellan könen inte minskade under de 20 år som studerades.

Studien har publicerats i Journal of American Heart Association, se länk till höger.