Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, riktar kritik mot en sjuksköterska för att felaktigt ha delegerat läkemedelshantering till en undersköterska.

Undersköterskan hade påtalat att hon inte kunde eller fick utföra arbetsuppgiften.

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om delegering av arbetsuppgifter får en uppgift inte delegeras om den som tar emot uppgiften anser att hen inte har tillräckliga kunskaper eller erfarenheter för att klara av det.

Sjuksköterskan har därmed brutit mot en föreskrift som är av väsentlig betydelse för patientsäkerheten, skriver Ivo i sitt beslut.

Det finns dock omständigheter i fallet som gör att Ivo väljer att inte gå vidare och anmäla sjuksköterskan till HSAN, Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.

Diarienummer hos Ivo: 8.6.1-22921/2014-27